• În contextul elaborării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pe perioada 2021 -2027, Municipiul Oradea derulează un sondaj pentru consultarea opiniei publice cu privire la principalele nevoi şi probleme ale comunităţilor locale din Zona Metropolitană Oradea. Această activitate de consultare a opiniei publice este practic continuarea demersurilor de colectare a datelor începute în 25 mai, în contextul elaborării documentelor strategice, reprezentând etapa II aferentă Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.Acest chestionar este adresat locuitorilor Zonei Metropolitane Oradea.Cetăţenii sunt rugaţi să completeze chestionarul de la link-ul https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdWBvJRRarm2e.../viewform,
sus