Având în vedere specificul local şi nevoile activităţii sale, Consiliul Local al comunei Paleu are organizate următoarele comisii pe domenii specifice:

      Comisia ICOMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, compusă din 5 membri şi organizată astfel:

            Preşedinte-Erbaşu Mihaela

Secretar- Pantea Ovidiu George

Membru-Papp Gyorgy

Membru-Szabo Margareta

Membru-Csarnai Attila

      Comisia II:  COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ACTIVITĂŢI DE AGRICULTURĂ -AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM -PROTECTIA MEDIULUI SI TURISM, compusă din 5 membri şi organizată astfel:

             Preşedinte-Toth Zoltan

Secretar- Petri Zoltan Gyula

Membru-Bogdan Petre-Radu

Membru-Morar Cezar

Membru-Mierluţ Andrei

      Comisia III:  COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE, CULTE -INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE - MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA -JURIDIC SI DE DISCIPLINA- ACTIVITATI SPORTIVE, compusă din 5 membri şi organizată astfel:

            Preşedinte-Bodi Vasile

Secretar- Szebeni Alexandru

Membru-Csarnai Attila

Membru-Olah Ibolya

Membru-Papp Gyorgy


sus