DATE DE CONTACT 
privind sediile Birourilor Electorale de Circumscripţie Comunală, Orăşeneşti şi Municipale


Nr. Crt.Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală, Orăşenescă, MunicipalăSediul Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală, orăşenescă, municipalăPROGRAM DE LUCRUDate de ContactE-mail
63Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.63 Paleu- Judeţul BihorCentru de Dezvoltare Rurală (birou din cadrul centrului în curtea primăriei) loc.Paleu nr. 18, cladire C409:00 -17.00Tel./Fax: 0259/451007 / 0724574455 bh.paleu@bec.ro ​​​​​​​
sus