3. Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale
4. Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ
5. Minute şedinţe publice locale
6. Procesele verbale ale şedinţelor Consiliul Local al Comunei Paleu
7.  Declaraţii de căsătorie- va rugam consultati compartimentul STARE CIVILA-ANUNTURI
8. Alte documente de interes public

 *Documentele publicate în Monitorul Oficial Local al comunei Paleu sunt destinate informării publice.

sus