Legislaţia privind organizarea şi funcţionarea UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PALEU:


  1. Constituţia României format PDF şi link către portalul http://legislatie.just.ro
  2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ format PDF şi link către portalul http:/legislatie.just.ro
  3. OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare format PDF şi link către http://legislatie.just.ro
  4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare format PDF şi link către http://legislatie.just.ro
  5. OG nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor format PDF şi link către http://legislatie.just.ro
  6. CODUL ETIC AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL - PRIMARIA PALEU


sus